geniczech-CookieGdpr-Policy-s
1073043
0
/cz/gdpr/
20765086D

Investice roku 2015

Nákup nových technologií - GROB-G550, KAFO VMC-1688, CNC soustruh GOODWAY GA-2600 a frézka FV30 CNC.

V srpnu roku 2015 jsme ukončili projekt "Modernizace výrobního zařízení". V rámci tohoto projektu jsme rozšířili výrobní kapacitu, a to především nákupem 5osého obráběcího centra Grob-G550 a vertikálního obráběcího centra KAFO VMC-1688. Dále jsme modernizovali výrobu nákupem strojů - frézky FV30 CNC a numerickým CNC soustruhem GOODWAY GA-2600.