geniczech-CookieGdpr-Policy-s
0863043
0
/cz/gdpr/
18765086D

Meziroční zvýšení tržeb o téměř 30 %

Slovy zakladatele společnosti, Pavla Novosada, byl rok 2022 mimořádně úspěšný. Celé jeho zhodnocení čtěte dále.

Vážení kolegové, vážení obchodní partneři,
přiblížil se konec roku a nastal čas na jeho zhodnocení. Musím konstatovat, že rok 2022 byl pro naši firmu mimořádně úspěšný. Celkové tržby byly o 27 % vyšší oproti roku 2021, reklamace se snížily na 0,5 % a především se zvýšila produktivita práce zásluhou nových investic a kvalifikovaných odborných spolupracovníků.

Lidský faktor je pro další rozvoj naší firmy rozhodující. Proto si velmi vážíme našich zaměstnanců, kteří nás podrželi, a velice si ceníme jejich loajality, spolupráci a pracovního úsilí.

Velkou radost máme z reakcí našich zákazníků, kteří jsou s námi velmi spokojení, důvěřují nám a také na nás spoléhají. To je největší odměna za naši práci v letošním roce.

Máme před sebou nelehké období. Období, kdy především střídmost, opatrnost a hledání úspor bude prioritou pro každého z nás.

Vážení kolegové, přeji vám a vaším blízkým zasloužený odpočinek během vánočních svátků, krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2023.

 

Pavel Novosad

majitel firmy