geniczech-CookieGdpr-Policy-s
4423043
0
/cz/gdpr/
54265086D

Návštěva předsedy Hospodářské komory ČR

Dne 17.5.2016 v rámci návštěvy Zlínského kraje naši firmu návšívil přeseda Hospodářské komory České republiky pan Ing. Vladimír Dlouhý.

Pan Dlouhý se především zajímal o zkušenosti se znalostmi žáků a účnů, zkušenostmi se zaměstnáváním absolventů, s možným zaměstnáváním cizinců atd. Poté si prohlédl výrobní provoz firmy GENICZECH-M, spol. s r. o. a invenstice v rámci projektů z EU.