geniczech-CookieGdpr-Policy-s
3203043
0
/cz/gdpr/
32065086D

8. 11. 1993 se začala psát historie naší společnosti.

Do obchodního rejstříku byla zapsána společnost GENICZECH, spol. s r.o. se zahraničním kapitálem. 

V roce 1996 po odchodu zahraničního partnera vznikla nová společnost GENICZECH-M, spol. s r.o. Dnes již ryze rodinná firma, jejímž jedním z vlastníků je Ing. Pavel Novosad.

Díky jeho odborným znalostem, zkušenostem a zarputilé píli se z malé společnosti na výrobu drobných strojírenských dílečků, stala postupně moderní strojírenská firma s nejmodernějším technologickým vybavením, využívající efektivní metody řízení a nové, moderní trendy v oblasti obrábění, jejíž díly se v současné době vyváží do celého světa.

Když se zeptáte pana Novosada, co stojí za úspěchem celé firmy, odpoví Vám, že je to především lidský faktor. Jsou to zaměstnanci, kteří dennodenně tvoří úspěch celé firmy. A tak se z původních pár nadšenců firma rozrostla na 90 zaměstnanců, kterým se společnost snaží dopřávat nejen odborné vzdělávání, ale také budovat spolehlivý a přátelský tým spolupracovníků.

A my jsme rádi, že jsme mohli všichni společně zavzpomínat na ta léta, jak společnost vznikala a jak se vyvíjela.

Hlavní slovo patřilo zakladateli panu Novosadovi. Z jeho úst zaznělo také poděkování všem zaměstnancům, především však těm, kteří se společností rostli a podíleli se na úspěchu a milnících, které společnost postupně zažívala. Za tu dobu vznikla mnohá dlouholetá přátelství.

Na řadu přišly také luxusní odměny zaměstnancům, kteří u nás pracují 5, 10, 15 a 20 let! A nechyběl ani slavnostní dort a společný přípitek.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a všem, se kterými spolupracujeme, za důvěru, kterou do naší společnosti vkládáte, za loajalitu a všechny společné zážitky, které tvoří dennodenní život naší společnosti!