geniczech-CookieGdpr-Policy-s
5423043
0
/cz/gdpr/
64365086D

Zhodnocení práce slovy majitele

Je za námi první pololetí roku 2023 a před námi významné výročí společnosti GENICZECH-M. Na podzim totiž naše společnost oslaví 30 let od svého vzniku a působení na strojírenském trhu.

Toto významné jubileum si zaslouží velkou oslavu, proto již nyní pečlivě připravujeme program velké společné párty.

Ale zpět k prvnímu pololetí 2023. Jak se nám vydařilo?

Rozšířili jsme potenciál výrobního procesu o komplexní montážní proces, včetně nákupu komponentů a výroby vlastních dílců. Realizací nových montážních strojů a linek jsme zajistili nejen zvýšení tržeb, ale především jsme docílili vyšší nadhodnoty v naší produkci.

V rámci investic jsme se tentokrát zaměřili na nákup nových progresivních nástrojů a také speciálních upínačů a seřizovacích přístrojů. Tím jsme dosáhli vyšší produktivity a zejména vyšší přesnosti při obrábění strojních dílců.

V červnu 2023 jsme na střechu naší budovy instalovali solární panely o výkonu 400WP. Tímto krokem se hrdě hlásíme mezi firmy, které přispívají k zavádění principů udržitelné výroby a spotřeby, jež jsou šetrné k životního prostředí .

V dnešním světě extrémně rychlého technologického pokroku si však velmi dobře uvědomujeme, že rozhodujícím faktorem jsou především lidé. Jsou to všichni naši zaměstnanci , kteří dennodenně tvoří náš úspěch a podílí se na velmi dobrých výsledcích dosažených v tomto roce.

Všechny naše zaměstnance bych proto touto cestou rád ocenil a poděkoval jim za jejich úsilí a pracovní nasazení. Současně všem přeji krásné prožití léta, mnoho úspěchů, splněných snů a především hodně zdraví.

Pavel Novosad, majitel